10 Aralık 2009 Perşembe

ÖĞRETMENİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ
İzlediğim öğretmen 23 Nisan İlköğretim okulunda formatör öğretmendir.

Sabah ve öğlen ilk derslerde andımız okunurken, öğretmen dersi olduğu sınıfın başında durur. Öğrenciler içeriye girdikten üç dakika sonra öğretmen zili ile birlikte derse başlar.Her dersin başında sınıf sayılır, yoklama alınır ve sınıf defteri doldurulur. Bu işlem yaklaşık beş dakika sürer. Derse başlamadan önce öğretmen sınıfta ders anlatırken kullanacağı projektör, bilgisayar gibi teknolojik malzemeleri hazır hale getirir. Öğrencileri derse hazırlamak için öğretmen öğrencilere o dersin konusu hakkında kısaca bilgi verir. Her öğrenciye bilgisayar düşemediğinden öğrenciler bilgisayar etrafına ikili veya üçlü gruplar şeklinde oturmaktadırlar. Böylece etkinlikler grup şeklinde yapılmaktadır. Bilişim teknolojileri dersinde not ile değerlendirme yapılmadığından öğretmen her dersin sonunda özetle konuyu değerlendirmektedir. Ayrıca kendisi öğrencilerin öğrenip öğrenmediğini anlamak için öğrencilerine “eğer bilişim teknolojileri dersinde sınav yapılsaydı” şeklinde bir varsayım belirterek dört soru sorar. Öğrenciler parmak kaldırarak soruları cevaplar. Son olarak da cevaplar tüm sınıf için toparlanır.İzlediğim öğretmen ERAY YILMAZ formatör öğretmen olduğundan dolayı nöbet görevleri, kulüp faaliyetleri gibi ek görevler öğretmene verilmez. Ancak formatör olmayan öğretmenler ise okullarda kulüp çalışmalarında öğrencilerle birlikte etkinlikler yapmaya çalışıyorlar.ERAY YILMAZ öğretmen sağlık ve güvenlik açısından ise okuldan ayrılırken (17:30 da) tüm elektronik cihazları kontrol edip kapatıyor.

Tören ve anma günleri ile ilgili olarak öğretmen belirli gün ve haftalarda konu ile ilgili belirli slayt ve filmler hazırlayıp sunuyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder